Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Vrijspraak voor omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam (Rechtspraak.nl)

Verdachte zou als feitelijk leidinggevende of in persoon betrokken zijn geweest bij de actieve omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrift. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de ambtenaar een tegenprestatie heeft verricht voor de betalingen die zijn gedaan door de rechtspersoon waar de verdachte bestuurder was. Ook is niet komen vast te staan dat de rechtspersoon wist dat een onderaannemer de ambtenaar omkocht doordat er teveel werd gefactureerd aan de gemeente Rotterdam. Ook kan niet bewezen worden dat verdachte zich hieraan in persoon schuldig heeft gemaakt. Daarnaast is er onvoldoende bewijs dat de rechtspersoon wist dat er documenten valselijk werden opgemaakt of dat verdachte daarbij een rol had. Vrijspraak.

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Alrik de Haas

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.