Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Vrijspraak in hoger beroep bevestigt voor “Arnhemse Syriëganger” Hakim B. (Rechtspraak.nl)

Uitspraak in een zaak van een Arnhemse jongeman, die op weg naar Syrië zou zijn gegaan om daar deel te nemen aan de gewapende strijd.

Het hof spreekt verdachte vrij van alle ten laste gelegde feiten.

Het hoger beroep
De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 15 oktober 2015, 21 januari 2016, 4 februari 2016 en 15 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadslieden, mr. F.A.G.M. Landerloo en mr. S. Weening, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep
Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat de tenlastelegging in hoger beroep is gewijzigd. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.