Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Shockschade (Rob Zijlstra.wordpress.com)

Een vrouw die getuige was van een heftige steekpartij in Groningen heeft recht op een schadevergoeding van duizend euro.
Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland ondersteunt haar claim. Volgens een woordvoerster van OM in Groningen is er sprake een traumatische gebeurtenis en daarmee van shockschade, een begrip dat in de juridische wereld ter discussie staat.

Slachtoffers van misdrijven hebben recht op schadevergoeding.

Het gaat dan om de werkelijk geleden schade die niet door de verzekering wordt vergoed en immateriële schade (smartengeld).
Van smartengeld word je niet rijk: de toegekende bedragen zijn doorgaans niet heel hoog, eerder honderden dan duizenden euro’s.

Wie een naaste verliest bij een verkeersongeluk kan in aanmerking komen voor affectieschade.
Voor het verdriet. Shockschade gaat een paar stappen verder: er moest sprake zijn van een ‘psychiatrisch ziektebeeld’ dat ook door een deskundige – een arts – moet worden vastgesteld.

Recent kreeg een politieagent die een verwarde man bij een aanhouding had neergeschoten een schadevergoeding van 250 euro.
De agent had aangevoerd dat het besluit te moeten schieten hem niet in de koude kleren was gaan zitten.
Hij had er last van. Drie agenten die ook bij de aanhouding betrokken waren kregen eveneens 250 euro, te betalen door de neergeschoten man.

Leed is geld waard.

De meningen of dit een goede ontwikkeling is, zijn verdeeld. Tegenstanders spreken van een vercommercialisering van het leed.

De vrouw die – op 1 mei dit jaar – getuige was van de steekpartij is volgens het OM tot op zekere hoogte ook slachtoffer. De steekpartij had plaats in haar woning, de man die werd neergestoken was haar nieuwe vriend, de dader haar ex. Haar zoontje van negen jaar was ook in de woning aanwezig. Er bestond onenigheid over de omgangsregeling. Na een eerdere confrontatie overdag drong de ex ‘s nachts de woning van zijn ex binnen.

Melanie Kompier van het OM: ‘Het is niet zo dat wie getuige is van een misdaad in aanmerking komt voor schadevergoeding. Maar dit is een specifiek en bijzonder geval. De officier van justitie heeft alle aspecten laten meewegen, ook dat de vrouw al eens door haar ex is bedreigd. Tot slot ondersteunen we de claim omdat het gevraagde bedrag van duizend euro niet buitensporig hoog is.’

Advocaat Lodwijk Rinsma – hij staat de ex bij – vindt dat de claim niet toegekend moet worden. Hij zegt: ‘In principe kan het, want wie jegens iemand anders een onrechtmatige daad begaat is aansprakelijk. Maar de wetgever heeft er wel voorwaarden aan verbonden. Een daarvan is dat er een erkend psychiatrisch ziektebeeld moet zijn en daar is hier geen sprake van. De rechtbank moet het verzoek dus afwijzen.’

De rechtbank doet dat of niet op 29 augustus.

Tegen de verdachte ex is een gevangenisstraf geëist van vier jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk. De neergestoken nieuwe vriend – hij werd in de halsstreek geraakt – claimt 4.800 euro aan materiële en immateriële schade.

UPDATE – 29 augustus 2013 – uitspraak

De verdachte is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar waarvan een voorwaardelijk. Aan het slachtoffer moet hij een iets lagere schadevergoeding betalen dan was geclaimd. De ex krijgt geen shockschade. Niet omdat ze daar geen recht op zou hebben,. De rechtbank komt niet tot een inhoudelijke beoordeling. maar stelt dat de schadeclaim – civielrecht – niet eenvoudig van aard is en daarmee een onevenredige belasting is voor het strafproces. De ex moet (als ze dat wil) nu naar de burgerrechter.

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.