Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

’s Hofs oordeel over de strafoplegging is volgens de Hoge Raad niet juist (Rechtspraak.nl)

Hof heeft geoordeeld dat bij strafoplegging tot uitgangspunt moet worden genomen dat toepasselijk strafmaximum 15 jaren en 8 maanden bedraagt, omdat o.g.v. art. 63 Sr een periode van 4 maanden in mindering moet worden gebracht op het in beginsel toepasselijke strafmaximum van 16 jaren. Dit oordeel is niet juist, nu uit inhoud van uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte na de bewezenverklaarde misdrijven ook nog is veroordeeld tot gevangenisstraf van 5 jaren.

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Erik Maessen

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.