Per i casi urgenti, i nostri avvocati sono Disponibile 24 ore su 24 in tutti i Paesi Bassi
Per i casi urgenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Falsificazione

Gli avvocati penalisti di Weening si sono specializzati avvocati in termini di Falsificazione. Per i casi urgenti, i nostri avvocati sono disponibili 24 ore su 24 in tutti i Paesi Bassi.
Siamo felici di aiutarvi!
Ti stai insospettendo?
In tal caso, contattate direttamente un avvocato penalista 24 ore su 24.

Weening Criminal Lawyers è uno studio legale a cui potete rivolgervi per avere sia una consulenza legale che la migliore rappresentanza in tribunale.

Indice dei contenuti

Valsheid in geschrifte strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

1. beste strafrechtadvocaat voor valsheid in geschrifte

2. advocaat strafrecht voor valsheid in geschrifte
3. strafzaak valsheid in geschrifte advocaat
valsheid in geschrifte straf
verdacht van valsheid in geschrifte
valsheid in geschrifte politie
valsheid in geschrifte misdrijf of overtreding
valsheid in geschrifte belgië

Wat is valsheid in geschrifte?

Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Men denkt vaak meteen aan het vervalsen van documenten. Van valsheid in geschrifte is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand die nooit zijn rijbewijs heeft gehaald een rijbewijs namaakt of wanneer iemand een handtekening vervalst. Valsheid in geschrifte kan op meerdere manieren gepleegd worden maar niet alle manieren zijn strafbaar.

Welke vormen van valsheid in geschrifte zijn er?

Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt twee vormen van valsheid in geschrifte. Allereerst is iemand strafbaar die een document namaakt. Echter het namaken van een geschrift is niet voldoende. Wie een Van Gogh naschildert om in zijn of haar eigen huis op te hangen is niet strafbaar. Het gaat er juridisch om dat het vervalste geschrift wordt gebruikt om als bewijs van iets te dienen. Bijvoorbeeld van het kwijtschelden van een schuld of dat een rekening is betaald. Het is niet nodig dat het hele document vals is, een kleine aanpassing kan al voldoende zijn. Denk aan een valse handtekening onder een echt document.

Iemand kan ook worden vervolgd voor valsheid in geschrifte wanneer diegene zelf niets vervalst heeft. Het strafrecht maakt het namelijk ook strafbaar wanneer iemand een vals document laat maken of een vals document gebruikt. Wie een vals rijbewijs koopt maakt zich dus ook schuldig aan valsheid in geschrifte.

" Esaudito oltre ogni mia aspettativa. "

Wat is een geschrift?

Het ligt voor de hand om bij een geschrift te denken aan een papieren document. Een geschrift kan echter ook van een ander materiaal zijn, zoals een plastic rijbewijspasje. Valsheid in geschrifte kan ook digitaal gepleegd worden. Wie via de computer aangifte inkomstenbelasting doet, kan dus ook voor valsheid in geschrifte worden vervolgd. Het belastingrecht kent daarnaast nog een eigen strafbaarstelling voor valsheid in geschrifte.

Bewijsbestemming

Het geschrift moet een bewijsbestemming hebben. Anders gezegd moet het ‘bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen’. Wanneer het geschrift niet de bedoeling heeft om een feit te bewijzen dan is er geen sprake van valsheid in geschrifte.

Bedoeling

Het valse document moet daarnaast zijn opgemaakt met de bedoeling om het als echt en onvervalst te gaan gebruiken. Het vervalsen van een rijbewijs valt dus enkel onder valsheid in geschrifte wanneer het de bedoeling is om het als echt rijbewijs te gaan gebruiken. Wanneer het de bedoeling is om het als onderzetter te gebruiken is er geen sprake van valsheid in geschrifte. Dat neemt overigens niet weg dat die bedoeling wel uit de feiten en omstandigheden moet.

Straf voor valsheid in geschrifte

De hoogte van de straf voor valsheid in geschrifte hangt vaak af van het antwoord op de vraag wat vervalst is en met welk doel. De maximale straf voor het gebruik of het opmaken van een vals document is 6 jaar gevangenisstraf. Wanneer het belangrijke documenten betreft (zoals notariële aktes) wordt strafmaat verhoogd tot maximaal 7 jaar. Wanneer sprake is van terroristisch oogmerk is dat zelfs 8 jaar. Deze maximumstraffen worden vrijwel nooit opgelegd.

Naast gevangenisstraf zijn ook andere straffen mogelijk bij een veroordeling voor valsheid in geschrifte. Daarbij kunt u denken aan een geldboete, een taakstraf, maar bijvoorbeeld een beroepsverbod.

Heb ik een advocaat nodig als ik verdacht word van valsheid in geschrifte?

Wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrifte is het raadzaam om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde avvocato penalista. Fraudeonderzoeken, waar valsheid in geschrifte vaak in terugkomt, zijn vaak technisch van aard. Het is dan ook van belang om u te laten bijstaan door een avvocato die ervaring heeft met deze vorm van fraude. Weening Strafrechtadvocaten bestaat uit een team van specialisten op het gebied van fraude. Voor informatie kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contatto opnemen op 088-9336464.

Per Falsificazione Voleva un avvocato penalista?
Contatto diretto con un avvocato specializzato in diritto penale nel campo del Falsificazione?

Questo articolo è stato utile?

I nostri avvocati penalisti
nei media con Falsificazione

Richieste popolari:
Iniziare a digitare per vedere i post che si stanno cercando.