advocaat strafrecht tommy straten

utrecht strafrecht advocaat

tommy straten strafrechtadvocaat

strafrechtadvocaat maastricht

Serge Weening avvocato penalista

miglior avvocato penalista

miglior avvocato penalista rotterdam

avvocato penalista migliore

Miglior avvocato penalista den haag

“ Ik sta achter de schermen klaar om uw rechten te verdedigen. ”

Mr. Tommy Straten studeerde met genoegen af aan de Universiteit van Tilburg. Naast de master strafrecht voltooide hij ook de privaatrechtelijke studierichting. Hij rondde de bachelorfase van zijn studie cum laude af en nam deel aan het Top Class traject van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, een programma voor excellente studenten. Praktijkervaring deed hij op tijdens een stage bij het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie in Arnhem.

Sinds 2017 maakt mr. Straten deel uit van het team van Weening Strafrechtadvocaten, eerder als wetenschappelijk medewerker en sinds 2021 als strafrechtadvocaat. Met zijn wetenschappelijke benadering ondersteunt hij de andere strafrechtadvocaten en draagt hij bij aan de juridische diepgang in grote en ingewikkelde strafzaken. Deze rol sluit uitstekend aan bij zijn bijzondere belangstelling voor complexe juridische materie. Ook in cassatiezaken bij de Hoge Raad levert hij met zijn wetenschappelijke inbreng een belangrijke bijdrage. Door zijn strafrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond is hij bovendien in staat om met een brede blik naar ontnemingszaken en ingewikkelde vorderingen van benadeelde partijen te kijken.

Tommy Streets avvocato penalista nei media
con i casi penali in corso

Avvocato penalista - lavoro su tutto il territorio nazionale

Tommy Straten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Diritto penale

  • Wordt nog aangevuld..

In virtù di questa registrazione, è tenuto a ottenere ogni anno solare 10 punti di formazione in ciascuna area principale di diritto registrata, secondo gli standard dell'Ordine degli Avvocati olandese.

Sono felice di aiutarvi!
Ti stai insospettendo?

In tal caso, contattate direttamente un avvocato penalista 24 ore su 24.

Weening Criminal Lawyers è uno studio legale a cui potete rivolgervi per avere sia una consulenza legale che la migliore rappresentanza in tribunale.
CASO URGENTE?