Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

In de kantine een biertje kopen voor je minderjarige zoon wordt strafbaar

De Eerste Kamer heeft enkele weken geleden ingestemd met een wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW). Deze wet wordt voortaan de ‘Alcoholwet’ genoemd. De meeste regels uit de Alcoholwet zien op het bestuursrecht. Overtreding hiervan kan worden bestraft door oplegging van een bestuurlijke boete. Toch is de Alcoholwet ook op strafrechtelijk gebied interessant. Wij hebben de belangrijkste bestuursrechtelijke en strafrechtelijke wijzigingen voor u op een rij gezet.

Aanwezig hebben van alcohol door minderjarigen is strafbaar

Het is voor minderjarigen strafbaar om in het openbaar alcoholische drank aanwezig te hebben. Overtreding hiervan kan worden bestraft met een geldboete van maximaal € 435,-. Dat geldt niet voor 14- en 15 jarige VMBO-leerlingen die tijdens een horecastage alcoholische drank uitserveren. Zij zijn niet strafbaar.

Volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen zijn strafbaar

Met de Alcoholwet komt daarnaast een nieuwe strafbaarstelling in beeld. Zo wordt het doorgeven van alcohol aan minderjarigen strafbaar. Het is voor een volwassene verboden om in het openbaar alcohol te verstrekken aan een minderjarige. Overtreding hiervan kan een boete opleveren tot € 435,-. Als twintigjarige in de voetbalkantine een biertje halen voor je zestienjarige teamgenoot wordt dus strafbaar. Kijk daar dus mee uit!

Daarnaast blijft het verboden om bedrijfsmatig of tegen betaling alcohol te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze 18+ is. Ook verboden is het verkopen van alcohol aan een meerderjarige, terwijl deze drank bestemd is voor iemand van wie niet is vastgesteld dat hij 18+ is. Deze strafbaarstelling richt zich dus tot de ondernemer.

Toedienen alcoholische drank

Ten slotte vindt een wijziging in het Wetboek van Strafrecht plaats. Volgens artikel 252 is het verboden om iemand die zichtbaar dronken is, alcoholische drank te geven of te verkopen. Ook is het strafbaar om een minderjarige dronken te maken. De leeftijdsgrens wordt met de wetswijziging aangepast van zestien naar achttien jaar. Tot slot is het verboden om iemand door (bedreiging met) geweld te dwingen tot het gebruik van alcohol. Wanneer u zich schuldig maakt aan deze gedragingen, kunt u worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van € 8.700,-. Wanneer uw handelen zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg heeft, kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste negen jaren. Horecaondernemers kunnen bovendien van de uitoefening van hun beroep worden ontzet.

Bestuursrechtelijke gevolgen Alcoholwet

Met de Alcoholwet worden ook op bestuursrechtelijk vlak verschillende wijzigingen aangebracht. Zo zijn prijsacties met meer dan 25% korting niet langer toegestaan. Ook komen er regels voor de verkoop van alcoholische dranken op afstand. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een leeftijdsverificatiesysteem. Daarnaast kunnen gemeenten in bepaalde gevallen een gebied aanwijzen als zogenoemd alcoholoverlastgebied. Zo kan de verkoop van alcoholische drank aan banden kan worden gelegd. Bij het meermaals niet-naleven van bepaalde regels kan de burgemeester een (slijters)bedrijf de bevoegdheid ontzeggen om alcoholische drank te verkopen. De duur van zo’n ontzegging kan oplopen tot twaalf weken. In het kader van een eventuele Bibob-procedure is het verder van belang dat de eigenaren en het personeel van horecazaken en slijterijen geen crimineel verleden hebben en van goed gedrag zijn.

Ons advies is: kijk uit met het geven of verkopen van alcohol aan een ander. Heeft u zich toch schuldig gemaakt aan overtreding van de Alcoholwet of strafwet? Onze strafrechtadvocaten helpen u graag. Indien u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.