Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Hoge Raad vernietigt deels de uitspraak van het hof in ontuchtzaak (Rechtspraak.nl)

Ontucht met 10-jarig nichtje door 57-jarige verdachte tijdens logeerpartij, art. 244 jo. art. 248.2 Sr.

Afwijzing door hof zonder enige motivering van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot onderzoek door deskundige naar detentiegeschiktheid van verdachte. Hof heeft verzoek van verdediging kennelijk opgevat als verzoek tot benoemen van deskundige door zittingsrechter of (na verwijzing van zaak door hof) door RC of Rh-C met het oog op nader onderzoek naar detentiegeschiktheid van verdachte. Dit betreft verzoek a.b.i. art. 328 jo. art. 331.1 Sv om gebruik te maken van de in art. 315.3 dan wel art. 316 Sv omschreven bevoegdheid. Maatstaf voor beslissing op zo’n verzoek is telkens of rechter de noodzaak van het verzochte is gebleken. Hof heeft dit verzoek afgewezen zonder dat het ervan blijk heeft gegeven hiervoor genoemde maatstaf te hebben aangelegd, terwijl hof ook niet anderszins redenen heeft genoemd voor afwijzing van verzoek. Hof heeft afwijzing van verzoek daarom ontoereikend gemotiveerd.

Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. strafoplegging en terugwijzing. CAG: anders.

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Erik Maessen

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.