Spraakmakende strafzaken Arnhemse jihadgangers Syrië - Weening Strafrechtadvocaten

jihadgangers syrië

advocaat terrorisme

In deze zaak stonden de advocaten mr. Landerloo et Monsieur Weening twee verdachten bij die wilden uitreizen naar Syrië. Zij werden verdacht van terroristische misdrijven. Bij de chambre criminelle multiple in eerste aanleg werden beide mannen vrijgesproken. In appel werd één van hen alsnog veroordeeld. In de cassatieprocedure bij de Hoge Raad die gevoerd werd door één van onze advocaten samen en mr. Weening zijn belangrijke rechtsvragen beantwoord. Om die reden kan deze zaak ook wel beschouwd worden als een proefproces.

Arnhem djihadistes Syrie avocat pénaliste dans les médias
avec des affaires pénales en cours