Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Verkeersstrafrecht

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Verkeersstrafrecht. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.

Inhoudsopgave

Verkeersstrafrecht strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

1. beste strafrechtadvocaat voor verkeersstrafrecht

2. advocaat strafrecht voor verkeersstrafrecht

3. strafzaak verkeersstrafrecht advocaat

Wat is verkeersstrafrecht?

Het verkeersstrafrecht is een verzamelterm voor verkeersgerelateerde strafzaken. In de meeste gevallen leidt overtreding van de verkeersregels tot een geldboete. Denk daarbij aan veelvoorkomende overtredingen zoals bijvoorbeeld geringe snelheidsovertredingen of het niet verlenen van voorrang. Deze overtredingen worden op administratieve wijze afgedaan via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), ook wel bekend als de Wet Mulder. Deze overtredingen worden niet vermeld op uw strafblad (Justitiële Documentatie). Ernstigere verkeersdelicten worden daarentegen op strafrechtelijke wijze afgedaan. Deze verkeersdelicten worden wél op uw strafblad vermeld. Denk daarbij aan grove snelheidsoverschrijdingen (meer dan 30 km/u of 40 km/u op autosnelwegen). Enkele andere voorbeelden van dergelijke verkeersdelicten zijn:

Hoe gaat de strafrechtelijke vervolging van verkeersdelicten in zijn werk?

Indien u wordt verdacht van een verkeersdelict dat te ernstig is om op administratieve wijze af te doen, zal het OM een onderzoek tegen u instellen. In veel gevallen zal de politie u daarover willen ondervragen tijdens een politieverhoor. Na afronding van het onderzoek, kan de officier van justitie beslissen of hij u gaat vervolgen. Er zijn dan verschillende afdoeningsmogelijkheden. Allereerst kan het OM ervoor kiezen een strafbeschikking op te leggen. Meestal wordt u dan uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. Ook kan de officier van justitie uw strafzaak direct aan de rechter voorleggen. Afhankelijk van de ernst van het delict waarvan u verdacht wordt, zal de zaak worden aangebracht bij de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige strafkamer. U ontvangt dan een dagvaarding. Indien u wordt verdacht van een verkeersdelict, doet u er verstandig aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw strafrechtadvocaat.

“ Zeer overtuigend in de rechtszaal. ”

Welke straf kunt u krijgen voor een verkeersdelict?

Afhankelijk van de ernst van het verkeersdelict riskeert u mogelijk een gevangenisstraf. Indien daar strafverzwarende omstandigheden bovenop komen, zoals roekeloos rijgedrag met letsel of de dood tot gevolg, kan de gevangenisstraf oplopen tot negen jaar cel. De straf die u kan worden opgelegd is zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien u bijvoorbeeld eerder bent veroordeeld voor soortgelijke feiten, zult u waarschijnlijk zwaarder worden gestraft. Wij kunnen u informeren over welke straf u mogelijk kunt verwachten.

Kan een veroordeling voor een verkeersdelict gevolgen hebben voor uw rijbewijs?

Indien u wordt veroordeeld voor een ernstig verkeersdelict, kan worden overgegaan tot ontzegging van de rijbevoegdheid. U mag dan gedurende een bepaalde periode geen motorrijtuigen besturen. Een dergelijke rij-ontzegging kan niet alleen door de rechter worden opgelegd. Ook de officier van justitie is bevoegd hiertoe zelfstandig over te gaan, zonder tussenkomt van een rechter. U wordt dan uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. Ga nooit op deze uitnodiging in zonder advies te hebben ingewonnen van een strafrechtadvocaat. Ook indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is het verstandig om zo spoedig mogelijk uw advocaat te contacteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor u uitzoeken of in uw strafzaak bijzondere omstandigheden meespelen. Mogelijk kunnen wij u helpen een ontzegging van de rijbevoegdheid te voorkomen.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen indien u wordt verdacht van een verkeersdelict?

Een veroordeling wegens een verkeersdelict kan vervelende gevolgen hebben. Zo is het denkbaar dat wordt overgegaan tot ontzegging van de rijbevoegdheid, hetgeen van invloed kan zijn op uw werk- en privéleven. Daarnaast riskeert u mogelijk een gevangenisstraf. Bovendien kunt u ook na detentie nog nadelige gevolgen van uw strafzaak ondervinden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze advocaten kunnen u helpen de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Een ervaren strafrechtadvocaat weet waar de rechter op let. Wij belichten de omstandigheden van uw zaak op een wijze waarop de kans op succes het grootst is. Onze advocaten bereiden u voor op de zitting en staan u bij tijdens de behandeling van uw strafzaak. Indien u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd?

Indien u zich schuldig maakt aan een verkeersdelict, kan de politie in bepaalde gevallen direct uw rijbewijs invorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/u. Indien uw rijbewijs is ingevorderd, mag u niet meer rijden in voertuigen waarvoor uw rijbewijs is afgegeven. Heeft u uw rijbewijs dringend nodig, bijvoorbeeld voor uw werk? Neem zo spoedig mogelijk contact op met een van onze ervaren strafrechtadvocaten. Wij helpen u uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.

Heeft u een strafbeschikking of transactievoorstel ontvangen?

Indien de officier van justitie van mening is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, kan hij in bepaalde gevallen zelf een straf opleggen. U ontvangt dan een transactievoorstel of strafbeschikking. Mogelijk wordt u zelfs uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. Indien de officier van justitie bijvoorbeeld van plan is om aan u een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, is hij wettelijk verplicht u in persoon te ‘horen’. Tijdens deze OM-hoorzitting kan het OM u een strafbeschikking voorstellen. Zowel het accepteren van een transactievoorstel alsook van een strafbeschikking, wordt vermeld op uw strafblad (Justitiële Documentatie). Accepteer daarom nooit een strafbeschikking of transactievoorstel voordat u met uw advocaat heeft gesproken. Onze strafrechtadvocaten zijn ervaren op dit gebied en kunnen u adviseren.

Voor Verkeersstrafrecht een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Verkeersstrafrecht?

Was dit artikel nuttig?

Onze strafrechtadvocaten
in de media met Verkeersstrafrecht

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.