For urgent cases, our attorneys are Available 24 hours a day throughout the Netherlands
For urgent cases 24/7

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

We are happy to help!
Are you becoming suspicious?
If so, contact a criminal lawyer directly 24 hours a day.

Weening Criminal Lawyers is a law firm you can turn to for both legal advice and the best representation in court.
Criminal law attorney - nationwide
Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Weening Strafrechtadvocaten

1. Gerechtshof 's-Hertogenbosch contact

2. procesreglement gerechtshof 's-hertogenbosch

contactgegevens gerechtshof 's-hertogenbosch

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Limburg, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Het hof is samen met rechtbank Oost-Brabant gevestigd in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. Er werken ongeveer 260 mensen.

Contactgegevens Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Visiting address

Paleis van Justitie
Leeghwaterlaan 8
5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Tel: 088 362 20 00

Openingstijden Centrale Balie

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Popular requests:
Start typing to see posts you are looking for.