For urgent cases, our attorneys are Available 24 hours a day throughout the Netherlands
For urgent cases 24/7

Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal

We are happy to help!
Are you becoming suspicious?
If so, contact a criminal lawyer directly 24 hours a day.

Weening Criminal Lawyers is a law firm you can turn to for both legal advice and the best representation in court.
Criminal law attorney - nationwide
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden - Weening Strafrechtadvocaten

gerechtshof Arnhem - Leeuwarden contact

Gerechtshof Arnhem adres

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Contactgegevens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bezoekadres Arnehem

Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Bezoekadres Leeuwarden

Paleis van Justitie (Zittingen)
Wilhelminaplein 1
8911 BS Leeuwarden

Bezoekadres Zwolle

Gerechtsgebouw (Zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Tel: 088 361 81 81

Openingstijden Centrale Balie

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Popular requests:
Start typing to see posts you are looking for.