For urgent cases, our attorneys are Available 24 hours a day throughout the Netherlands
For urgent cases 24/7

Amsterdam Court of Appeal

We are happy to help!
Are you becoming suspicious?
If so, contact a criminal lawyer directly 24 hours a day.

Weening Criminal Lawyers is a law firm you can turn to for both legal advice and the best representation in court.
Criminal law attorney - nationwide
Gerechtshof Amsterdam - Weening Strafrechtadvocaten

1. Gerechtshof Amsterdam

2. Gerechtshof Amsterdam contact

3. Gerechtshof Amsterdam adres

Gerechtshof Amsterdam behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland, behalve sociale-zekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Jaarlijks behandelt het gerechtshof Amsterdam ongeveer 11.000 zaken. Bij het hof werken 350 mensen. Het gerechtshof Amsterdam is gevestigd in het Paleis van Justitie op IJdok.

Contactgegevens Gerechtshof Amsterdam

Visiting address

IJdok 20
1013 MM Amsterdam

Tel: 088 361 11 10

Openingstijden Centrale Balie

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Popular requests:
Start typing to see posts you are looking for.