For urgent cases, our attorneys are Available 24 hours a day throughout the Netherlands
For urgent cases 24/7

PI Haaglanden

We are happy to help!
Are you becoming suspicious?
If so, contact a criminal lawyer directly 24 hours a day.

Weening Criminal Lawyers is a law firm you can turn to for both legal advice and the best representation in court.
Criminal law attorney - nationwide
Penitentiaire Inrichting PI Haaglanden - Weening Strafrechtadvocaten

2. PI Haaglanden contact

3. PI Haaglanden bezoek

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast huisvest deze locatie capaciteit ten behoeve van de Internationale Tribunalen en het Internationaal Strafhof (ICC).

PI Haaglanden biedt, als enige eenheid binnen DJI, lichamelijke zorg die niet in de inrichtingen van DJI geboden kan worden op het niveau van ‘low care’. Dit gebeurt in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). PI Haaglanden beschikt ook over een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN).

Contactgegevens PI Haaglanden

Postal address

PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG

Tel: 088 071 40 00

Visiting address

Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG

Popular requests:
Start typing to see posts you are looking for.