Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland
Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

De consequenties van het overtreden van de nieuwe Corona maatregelen

Overtreding coronaverbod celstraf mogelijk coronavirus - Weening Strafrechtadvocaten

Strafzaak en corona maatregelen

Weening Strafrechtadvocaten heeft ook te maken met de strafzaak en corona maatregelen

Op 23 maart 2020 kondigde de regering een aanvulling aan op al geldende maatregelen ten einde het COVID-19 virus de kop in te drukken. In dit stuk concentreer ik me op de aanvullende maatregelen die buitenshuis gelden en de gevolgen van het overtreden daarvan.

Wat zijn de aanvullende maatregelen?

De hoofdregel is 1,5 meter onderlinge afstand houden. Als drie of meer personen dit niet doen én geen gezin vormen, kan dat leiden tot een boete die op kan lopen tot € 400 per persoon.

Mag u als alleenwonende uw niet bij u wonende familieleden zoals uw ouders als huishouden aanmerken?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat dat niet mag. Het gaat alleen om familieleden die onder één dak wonen. Bent u alleenstaand, dan vormt u uw eigen gezin en dient u in principe dus alleen over straat te gaan. U mag wel met één of twee anderen over straat maar dan dient u onderling minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Gezellig samen met uw ouders of buren zij-aan-zij de hond uitlaten of buiten op een muurtje zitten chillen is dus verboden.

Mag u wel met meer dan drie mensen samenlopen als u allen samenwoont in een woonvorm zoals een beschermde woonvorm of een studentenhuis?
Groepsvorming is niet verboden binnen huishoudens en in principe geldt uw woonvorm of studentenhuis dan als huishouden. Wel kan de gemeente een uitzondering maken voor samenscholing in een bepaald gebied.

Lees ook: Coronavirus – Overtreding “coronaverbod”? Celstraf mogelijk!

Hoe zit dat met kinderen die buitenspelen?

Kinderen onder de twaalf jaar oud, mogen met elkaar blijven buitenspelen. Er mag echter geen groep ouders bij aanwezig zijn. Dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken maar het is niet strafbaar als meer dan drie kinderen samen buiten spelen.

Lees ook: Strafzaak en Coronavirus, wat nu?

Zijn parken en stranden verboden terrein?

Gemeentes kunnen per openbare locatie besluiten of deze al dan niet open kan blijven op basis van artikel 174 van de Gemeentewet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de drukte op enkele stukken strand afgelopen weekend. Sommige burgemeesters hebben al dergelijke besluiten genomen, bijvoorbeeld in Nijmegen met het deels sluiten van het Goffertpark.

Is het overtreden van de voornoemde regels strafbaar?

Ja. Als u in openbare ruimte (behalve markten waar op dat moment levensmiddelen worden verkocht) met meer dan drie personen geen 1,5 meter onderlinge afstand houdt tot mensen die niet met u onder hetzelfde dak wonen dan riskeert u een boete van € 400 per persoon op basis van overtreding van de noodverordening indien deze in de betreffende gemeente van kracht is. Het Veiligheidsberaad (bestaande uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) heeft inmiddels een modelverordening opgesteld die burgemeesters kunnen overnemen. De volgende stap is dat de burgemeesters van de veiligheidsregio’s de tekst aannemen. Ze hebben daarbij de vrijheid deze aan te passen doch de hiervoor genoemde maatregelen dienen door elke burgemeester te worden overgenomen. De wettelijke basis voor de nieuwe noodregels is gelegen in een aanzegging op grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid. Er is zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving mogelijk zijn.

Hoe gaat het handhaven in zijn werk?

Indien u zich niet aan de genoemde maatregelen houdt dan overtreedt u een noodverordening. Dit is een overtreding waarvoor door een bijzondere opsporingsambtenaar (dit hoeft dus niet persé een politieagent te zijn) aan u de genoemde boete van € 400 kan worden opgelegd.

Het overtreden van een noodverordening is ook strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en wel in artikel 443. Er staat een hechtenis van maximaal 3 maanden op.

Indien de burgemeester een gebiedsverbod uitvaardigt voor bijvoorbeeld een park of een strand en u negeert dit verbod door niet te voldoen aan een ambtelijk bevel om u daar te verwijderen dan maakt u zich schuldig aan overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Daar staat een gevangenisstraf van 3 maanden op.

Indien de officier van justitie een dergelijke straf aan u wil opleggen dan zal hij u dagvaarden voor een zitting bij de politierechter. Deze kan al binnen 3 dagen worden ingepland. Als u wordt veroordeeld dan betekent dat een aantekening op uw justitiële documentatie.

Het is dus van groot belang direct één van onze strafrechtadvocaten in te schakelen indien u wordt verdacht van het overtreden van de maatregelen ter indamming van het coronavirus. Ons primaire advies is echter zich te houden aan de maatregelen ter bescherming van uw eigen gezondheid en die van de mensen om u heen.

In de media
met actuele strafzaken

Populaire verzoeken:
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.